Hoppa till innehållet

Ögondusch från Cederroth Första Hjälpen

Snabb tillgång till Första Hjälpen är avgörande

På arbetsplatser med hög risk för ögonskador, som exempelvis byggarbetsplatser, lagerlokaler, storkök, industri och laboratorier är det extra viktigt med rätt utrustning för Första Hjälpen.

Vanliga orsaker till skador är exploderande batterier, stänk från lut, ammoniak, cement, kalk, maskindiskmedel, rengöringsmedel, vissa tvättmedel, avfettningsmedel, färg, målarsoda och lim.

Även metallspån, smuts och damm bör omgående sköljas bort för att inte fastna i ögat.

Vid en olycka är snabb tillgång till Första Hjälpen avgörande.

ATT RÄDDA ÖGON

1.png Påbörja sköljning snabbt.
Effekten är störst de första sekunderna.
2.png Skölj mycket.
Ögat måste vara öppet när du sköljer.
3.png Skölj länge.
Skölj i minst 15 minuter. Använd flera flaskor.

 

NEUTRALISERANDE ÖGONDUSCH ÄR MER EFFEKTIV

Cederroth ögondusch bevisat mer effektiv vid stänk från alkalier och syror*

Cederroths buffrade vätska styr aktivt pH-värdet mot neutralt igen, till skillnad från en obuffrad ögondusch som endast späder ut och sköljer bort.

Ögat har ett neutralt pH-värde (pH 7). Syror har ett lågt pH-värde och alkalier har ett högt pH-värde. Cederroth Ögondusch rekommenderas av ögonspecialister i en studie där olika sköljvätskors effektivitet mot alkalier jämförs, eftersom den har en neutraliserande effekt. Cederroth Ögondusch uppfyller kraven i Europastandarden SS-EN 15154-4.

*Effekten är generellt starkare på alkalier än syror.

Cederroth buffrade ögondusch rekommenderas av ögonspecialister

diagram.png

Produkten har lagts i din varukorg